متن آهنگ مگه جنگه مسعود صادقلو

متن آهنگ مگه جنگه مسعود صادقلو

دانلود آهنگ مگه جنگه مسعود صادقلو

وای یه روز صفری یه روز صد
دلم از دستِ تو دق کرد مگه جنگه؟
آی نمیدونی چی میخوای
همش میری نمیای چی بگم بهت؟
وای یه روز صفری یه روز صد
وای یه روز صفری یه روز صد
دلم از دستِ تو دق کرد مگه جنگه؟
آی نمیدونی چی میخوای
همش میری نمیای چی بگم بهت؟
دل ببند و دلِ همه رو بشکن به خاطرم
حیفه از تو دل بکنم آخه کجا برم؟
کی میتونه بشینه توو این دلِ خسته جز تو
این دیوونه ، چشماشو رو هر کسی بسته جز تو
جانِ من حرف نزن ، یه کم گوش بده
نذار این عاشقت از هوش بره
یار من باش تو هم ، ای کاش تو هم
مهربون باشی تو با من ، دیگه با دلم
ای وای دلم
دل ببند و دلِ همه رو بشکن به خاطرم
حیفه از تو دل بکنم آخه کجا برم؟
کی میتونه بشینه توو این دلِ خسته جز تو
این دیوونه ، چشماشو رو هر کسی بسته جز تو
دل ببند و دلِ همه رو بشکن به خاطرم
حیفه از تو دل بکنم آخه کجا برم؟
کی میتونه بشینه توو این دلِ خسته جز تو
این دیوونه ، چشماشو رو هر کسی بسته جز تو

Valid XHTML 1.0 Transitional